PEZopedia
HOME
PEZDEX
GAMES
TRIVIA
Hello Kitty Pez
This crystal pez set features the same dispensers as the first Hello Kitty Series
Miscellaneous